Raad van advies

De Raad van Advies (RvA) is een bestuursvorm die internationaal steeds meer aandacht krijgt. Dat heeft te maken met een toenemende interesse in governance, ook wel ondernemingsbestuur of goed bestuur genoemd.

Wauw dat klinkt officieel zeg. Maar de naam zegt het al een raad dat adviseert.

Een ondernemer heeft met ontzettend veel aspecten te maken. Te veel om op te noemen.

RvA’s kunnen worden beschouwd als een specifieke vorm van adviseren, maar dan in groepsverband. RvA’s bestaan uit een specifieke groep mensen (veelal externen die beschikken over een bepaalde expertise. Deze groep mensen ontmoet het bestuur op regelmatige basis. Bij voorkeur om de drie maanden.

Lid RvA
Lid RvA
Lid RvA
Lid RvA

Ons motto is samen tegen voedselverspilling. We kunnen alle hulp en advies gebruiken. Gevraagd en ongevraagd. Daarom hebben wij nu al een RvA van vier personen die hun sporen hebben verdiend. In de toekomst zal deze raad worden uitgebreid tot maximaal 6 personen.

De taak van de RvA

 • Zij adviseert het bestuur; het gaat hierbij om een combinatie van zowel gevraagd als ongevraagd advies.
 • Zij biedt een klankbord en een kritische reflectie op voorstellen en plannen en brengen verschillende middelen in zoals expertise, vaardigheden en hun netwerk.
 • Zij wordt vooral ingesteld om strategische kwesties, dilemma’s en problemen nader te verkennen, te analyseren, en input en aanbevelingen te bieden hoe hiermee om te gaan.

De leden en hun kennisgebieden:

 • Sustainability
  Marianne van Keep, Chief Sustainability Officer at Verstegen Spices & Sauces B.V.
 • Finance & Govornance
  Coen van Campen, Head of Treasury & Finance TBI Holdings BV
 • Marketing & Communicatie
  Joost Hamelink, Corporate Sustainability Manager at ORTEC
 • Productie
  Raymond Klaasing, Director Operations at Europastry Central Europe

Wij willen deze adviesraad aanvullen tot maximaal zes personen. Daarom zoeken wij nog:

 1. Een persoon die ons strategisch op het gebied van ICT wil adviseren,
 2. Een bedrijfspsycholoog,
 3. Een ondernemer die zijn sporen als ondernemer dik heeft verdiend.

Interesse? Meld je dan aan.