Coen van Campen

Coen van Campen klein

Coen van Campen

 “Ik ben Coen van Campen, 52 jaar. Ik ben hoofd Treasury bij TBI Holdings. TBI Holdings is een Holdingmaatschappij waar 19 bedrijven onder vallen die actief zijn in techniek, bouw en infra. En ons hoofdkantoor zit in Rotterdam op Wilhelminaplein. Dat is wat ik inmiddels 7 jaar doe bij TBI. En daarvoor heb ik bij Van Oord, Fortis Bank, Facilicom en Arthur Andersen, dat inmiddels niet meer bestaat, heb ik gewerkt en ik heb ooit gestudeerd aan Erasmus Universiteit, fiscaal recht.”

 Hoe bent u in de functie als lid van Raad van Advies bij IntelligentFood gekomen?

“Ik ken Junion al vrij lang, is een vriend van mij. En Junion heeft mij op een gegeven moment gevraagd vanwege, ja deskundigheid op het gebied van financiering, garanties, bedrijfsvoering, of ik in het Raad van Advies zou willen plaatsnemen, nou dat heb ik met veel plezier gedaan en doe ik nog steeds met veel plezier.”

Wat zijn uw hoofdverantwoordelijkheden als head of treasury en finance bij TBI Holdings?

Treasury is eigenlijk, moet je zien als de interne bank binnen TBI, dus voor eigenlijk de 19 bedrijven die daaronder zitten. De hoofdtaken zijn het zorgen voor voldoende garanties, dus als je zaken doet, worden er vaak garanties gevraagd. Dus dat is zeg maar een soort Haarlemmerolie voor het doen van zaken. Daarnaast heb je financiering, dus financiering aantrekken extern, maar ook het verstrekken van financieringen nou aan, dat kan zijn aan bedrijven binnen TBI, maar soms ook aan externe bedrijven om bijvoorbeeld startups verder te helpen waar wij zaken mee doe. En als derde heb je het cash management, en dat betekent, een heleboel cash wordt door bedrijven verdiend door het doen van zaken. Aan de andere kant moet er ook inkopen gedaan worden. Dus je begrijpt dat daar een heleboel, zeg maar kasstromen door het bedrijf heen gaan en wij zorgen dat die zo goed mogelijk terechtkomen bij de bedrijven die het nodig hebben en soms hebben bedrijven wat geld over. En dat kan dan weer aan andere bedrijven worden uitgeleend die het op dat moment nodig hebben, dus dat zijn eigenlijk de 3 hoofdtaken. En daarnaast het gevraagde en het ongevraagd advies geven aan onze Raad van bestuur over zaken die te maken hebben met die 3 hoofdgebieden die ik zojuist heb genoemd.

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor u en waarom heeft u ervoor gekozen om het gebied van duurzaamheid in te gaan?

“Ja, het is voor mij al heel lang van grote waarde. Ik heb bijvoorbeeld al binnen Fortis Bank, nou dat was denk ik al 15 jaar geleden, gewerkt met groenfinanciering. Dus dat zijn financieringen waar een laag rentepercentage op zit, omdat ze als duurzaam betiteld kunnen worden. Dus toen speelde dat al. Toen ik bij Van Oord zat in 2014 heb ik met een aantal andere partijen grote financiering opgehaald. Het ging over een paar miljard voor het bouwen van een windmolenpark ten noorden van Schiermonnikoog, het Gemini windmolenpark en Van Oord maakte toen eigenlijk al in 2014 de keuze om naast olie en gas, waar ze actief in waren, ook de weg in te slaan van duurzaamheid, dus het bouwen van windmolenparken. Want met de bouw van dat windmolenpark konden dus de 3 noordelijke provincies in Nederland van elektriciteit worden voorzien. Dus ja, toen is eigenlijk dat vuurtje nog meer aangewakkerd en in mijn huidige baan maak ik het ook veel mee. Zo doen we financiering van zonneparken, warmte-koude installaties. Maar ook in verslaglegging in financiering. We hebben nu ook een groene financiering. Dat is zeg maar corporate faciliteit die we bij een aantal banken hebben afgesloten en daar krijgen we dus ook weer een korting elk jaar, als we voldoen aan 5 KPIS op het gebied van duurzaamheid en die hebben we tot nu toe elk jaar gehaald. En dus, dat is elk jaar weer een reden om goed ons best te doen, omdat we dus ook financieel een korting krijgen als we het op duurzaamheidsvlak goed doen. Binnen TBI is duurzaamheid eigenlijk vervlochten in de structuur, want wij hebben een stichting als aandeelhouder en die stichting krijgt uiteindelijk dividenden vanuit ons en onze bedrijven. En dat geld, dat gaat uiteindelijk weer naar alle studerende kinderen vanaf middelbare school, maar ook in Universitair en hbo-onderwijs en vervolgonderwijs. Die krijgen allemaal een studiebeurs, dus zodra ze 12 worden. Verder wordt daar geld gestopt in projecten die zorgen voor het behoud voor cultureel erfgoed. En verder is die stichting erg om te zorgen dat TBI in de huidige vorm kan voortbestaan, dus mocht een keer nodig zijn, dan kan er ook geld vanuit die stichting, zeg maar naar het bedrijf toe. Dus daar zie je kijk, duurzaamheid gaat breder dan alleen maar het duurzaam doen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam hout inkopen. Het gaat ook om hoe je met je personeel omgaat, hoe je met je omgeving omgaat. En ja, dat is eigenlijk de huidige structuur, die bestaat al sinds 1980, dus wij zijn bijvoorbeeld niet door een beursgenoteerde onderneming of wij worden niet gehouden door private aandeelhouders. Wij worden gehouden door een stichting. 

Dat is een heel mooi initiatief. Was het belangrijk voor u dat uw beroep zich bezighoudt met duurzaamheid?

“Ja, ik heb bij Fortis Bank gewerkt, want daar was op een gegeven moment het adagium dat elk jaar een groei moest worden getoond van 10% en nou, toen wist ik al van nou goed, dat kun je nooit volhouden. En toen ik dus op een gegeven moment naar Van Oord ben gegaan, daar worden de aandelen gehouden door een familie en je ziet toch binnen een familiebedrijf, en ik beschouw TBI met een stichting toch meer als familiebedrijf, dat er toch meer gekeken wordt naar een horizon van 10, 20 jaar en er ook geld moet zijn om zeg maar voor de volgende generatie om weer te kunnen continueren. Dus dat vind ik wel belangrijk en ik zeg ook wel vaak, ja Coen, zeg nooit nooit, maar ik zou niet meer snel naar een beursgenoteerde onderneming overstappen. Alhoewel je ziet dat veel beursgenoteerde ondernemingen tegenwoordig ook natuurlijk gedwongen vaak ook met duurzaamheid bezig zijn. 

Wat zijn duurzaamheidsuitdagingen waar uw organisatie mee wordt geconfronteerd?

“Ja kijk, wij bouwen, dus we hebben sowieso met alles wat op dit moment speelt op het gebied van stikstof, co2 uitstoot, PFAS, daar krijgen we dagelijks mee te maken in het project waarmee we bezig zijn. Aan de andere kant, een van onze bedrijven, een van de grotere techniekbedrijven, daar zie je juist, die komen eigenlijk mensen tekort om de verduurzamingsagenda vorm te geven. Dus je ziet ook bij gebouwen die gebouwd worden, dat steeds meer wat er in het gebouw is belangrijker is dan het gebouw zelf, omdat er vaak gestreefd wordt naar dat het gebouw zelfs energie gaat opleveren en daar is techniek eigenlijk het belangrijkste voor op dit moment. Maar ja, je ziet ook in de infra waarin we ook actief zijn, alles is gericht natuurlijk op duurzame inpassingen in de omgeving. We hebben een prefab fabriek waar ook wordt gewerkt met duurzaam beton, want het maken van beton ja, dat vergt ook heel veel stookkosten, energie, dus je ziet het eigenlijk in de hele breedte van de bedrijven dat overal aandacht is voor verduurzaming en dat het zelfs in het businessmodel ook zit, dat verduurzaming ook daadwerkelijk een bijdrage oplevert aan een betere omgeving. 

Wat zijn de belangrijkste beslissingen die jullie het afgelopen jaar hebben gemaakt op het gebied van duurzaamheid?

“Duurzaamheidsverslaglegging, dus eigenlijk alles wat we doen en wat onze bedrijven doen, moet zeg maar traceerbaar zijn. En ook de impact die het heeft op de omgeving en dat moet ook allemaal in cijfers uitgedrukt kunnen worden, dus dat is ook een hele belangrijke. (…) Er zijn nog wel meer, maar het zijn eigenlijk die ik op dit moment het best kan toelichten.”

Bent u in uw persoonlijke leven ook bezig met duurzaamheid?

“Eigenlijk ook al vrij lang. Nou ja, ik probeer op dit moment helemaal onafhankelijk te worden van het energienet, dus ik heb een groot aantal zonnepanelen. En ik mis nog een klein deel. Ik werk er dus naartoe om in de toekomst zeg maar volledig onafhankelijk te worden van energievoorziening met de zonnepanelen op mijn dak. Maar ook in het dagelijks leven. (…) Ik gebruik veel OV, ik fiets veel en als ik met de auto ga, dan ga ik met elektrische auto’s, dus mijn eigen auto is elektrisch. Maar ook als ik deelauto’s neem, bijvoorbeeld Sixt, die gebruikt bijvoorbeeld als ik van Den Haag waar ik woon, ook naar Rotterdam ga, dat is ook allemaal duurzaam. Het is ook het delen met anderen. Daar komt het in terug. Energieverbruik, dat is al heel lang bij ons heel beperkt, van hoeveel water gebruik je? Ook van de zomer hebben we daar ook heel erg op gelet, maar ook, ik woon aan zee, ik zwem ook het hele jaar door in de zee. En daar zie ik ook toch heel veel vervuiling, dus als ik weer terugga, dan ruim ik het strand ook weer op. Dat ja, dat zijn dingen die in het dagelijks leven gewoon heel, behoorlijk wat impact hebben.”

Jazeker, zijn er dan nog dingen in uw persoonlijke leven die u meer zou willen verduurzamen of beter zou willen doen?

Nou ja, wat ik net al aangaf, ik woon in een oud huis, dus deels is nog op gas, wordt daar verwarmd en wat ik al zojuist zei, ik zou dus helemaal over willen op volledig elektrisch, maar als ik daarmee aan de slag ga, dan moet ik ook een groot deel van het huis waarschijnlijk gaan verbouwen. Dus dat is geen op dit moment, ja zeker ook mensen die het zouden moeten uitvoeren, waar dus nog zeg maar een stap te maken is. 

Dan zijn we al aan de laatste vraag toe. Als het aan u ligt, wat heeft IntelligentFood over 3 jaar bereikt?

Dat ze een onderneming zijn waar je in Nederland eigenlijk niet omheen kan. Dus, zeg maar op het gebied van duurzaam, in de duurzame keten dat ze hun plek hebben veroverd.”