HET BELANG VAN VOEDSELVERSPILLING TEGENGAAN.

De Verenigde Naties (VN) spreekt van voedselverspilling als voedsel dat geschikt is voor menselijke consumptie wordt weggegooid of in diervoeding wordt gebruikt. In 2019 verspilden we 34,3 kg aan eten per persoon. Dit wordt vooral verspild via rest en gft-afval. 26,5 kg hiervan wordt verspild via rest en gft afval en 7,8 kg wordt naar schatting verspild via andere routes (gootsteen, toilet, dieren, compost). Bij elkaar verspilling we als consumenten 589 miljoen kg vast voedsel per jaar. Volgens berekeningen gooit een huishouden ongeveer €120,- per persoon per jaar weg aan de verspilling van vast voedsel (inclusief zuivel, vetten, sauzen en soepen) (Mileaucentraal, 2019).

Om meer over voedselverspilling in Nederland te leren, raden wij jou aan om het rapport syntheserapport-voedselverspilling-in-nederlandse-huishoudens-2019 te lezen. Hierin wordt de verspilling in huishoudens omschreven.

De verspilling bij voedselproductie bedrijven wordt nergens centraal bijgehouden. Bedrijven lopen normaliter niet te koop met hoeveel voedsel zij verspillen. Bij een productiebedrijf dat efficiënt werkt, wordt tussen de 2% en 5% verspild. Maar omdat het om productiebedrijven gaat, heb je het in absolute aantallen al snel over meerdere 100.000 kilogrammen aan restmateriaal dat per jaar wordt verspild. Dit is in 90% van de gevallen goed voedsel.

Circulaire bedrijven maken meer winst, maar op de lange termijn.

Winst maken met verspild voedsel. Dat kan goed samen.

Voedselverspilling is een complex probleem. Wij hebben een oplossing.