Als allochtoon strijden tegen food waste!

Een interactieve lezing over het tegengaan van voedselverspilling.

Deze docent aan de Hogeschool van Rotterdam is gezegend met een ondernemende en commerciële mindset, een aanstekelijke energie en een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. Eigenschappen, die onlosmakelijk met elkaar zijn versmolten tot het DNA van zijn onderneming IntelligentFood.

Junion Hanenberg richtte IntelligentFood op om voedselverspilling tegen te gaan. In het duurzame concept voor zijn bedrijf komen keten-, structuur- en procesinnovatie bij elkaar. Zijn vertrekpunt hierbij was de vraag: “Hoe krijg ik voedselproductiebedrijven gemotiveerd om meer tegen voedselverspilling te doen?” Veel bedrijven verdisconteren de waarde van de reststromen namelijk gewoon in hun verkoopprijs. Maar daar waar reststromen al betaald zijn, voelen bedrijven de urgentie meestal niet om er op een andere – duurzamere – manier mee om te gaan. Tijdens zijn onderzoek kwam hij daarom al snel tot de conclusie dat de hoeveelheid reststromen zo immens groot is, dat het onmogelijk is om dit probleem alleen op te lossen.

Hoe meer partijen met elkaar samenwerken, des te meer voedsel er kan worden gered. Maar ook: des te complexer het hele plaatje wordt. En op wie ligt dan de focus: is dat de consument, de retailer of juist de producent?

In zijn boek “Zo onderneem je circulair in food” dat hij samen met Annemarie Oord schreef, wordt vanuit verschillend perspectief naar oplossingen gezocht op het maatschappelijke probleem dat voedselverspilling heet.

Zo onderneem je circulair in food

In dit boek vertelt Junion Hanenberg, oprichter van IntelligentFood, hoe hij een circulaire onderneming is gestart om voedselverspilling het hoofd te bieden. Het moet anders kunnen. Heel anders. Maar waar begin je? Alles komt in dit boek voorbij, wat jou voorbereidt op circulair ondernemen in een heel belangrijke tak van sport: food. Ga jij de uitdaging aan?

Voedselverspilling lijkt vaak niet zo’n groot probleem, zolang je het alleen op jezelf betrekt. Er gaat af en toe wat in de afvalbak, omdat iets over datum is. Omdat je net wat te veel gekookt hebt voor vandaag, maar te weinig overhoudt voor een volledige maaltijd morgen. Het probleem is dat dit op heel grote schaal gebeurt. Als we onze aarde leefbaar willen houden voor onszelf en de generaties na ons, zullen we hier vele malen zorgvuldiger mee om moeten gaan dan we nu doen. Daarbij is het belangrijk dat we beseffen dat onze aarde een gesloten systeem is. Er komen geen grondstoffen spontaan bij, net zo min als dat er spontaan stoffen uit ons aardse systeem verdwijnen. Dus hoe meer we verspillen en vervuilen, des te meer we daar last van krijgen. Een bioloog zou dat een typisch geval van ‘nestbevuiling’ noemen. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen en bedrijven die dat zien, die dat begrijpen en daar ook actie op ondernemen. Dat zijn consumenten die op steeds meer vlakken duurzame keuzes maken en bedrijven die circulair ondernemen.

Hoe meer bedrijven circulair gaan ondernemen – met aandacht en respect voor grondstoffen, milieu en maatschappij – des te meer effect dat zal hebben op consumenten. Dat is ook logisch; naarmate het aanbod van duurzaam geproduceerd voedsel toeneemt, wordt het voor consumenten gemakkelijker om daarvoor te kiezen. Die consument koopt niet alleen het duurzame product, maar ook het goede verhaal dat daaraan vastzit. En daar wil een consument in redelijkheid ook best iets meer voor betalen.

Zo onderneem je circulair in Food is een Noordhoff Business titel. Dit boek is ook beschikbaar als e-book: EAN 978900111829.

Over de auteurs

Junion Hanenberg is Rotterdamer in hart en nieren, heeft zijn sporen verdiend in de marketing en voedingsindustrie en is oprichter van IntelligentFood. Die combinatie van eigenschappen bepaalt het DNA van IntelligentFood. Een écht lekker product is een harde eis, vermindering van voedselverspilling is bittere noodzaak, een gezond verdienmodel voor alle partijen is de commerciële insteek. In slogan-taal; goede smaak, goed gevoel, goede verdiensten. Achter (of beter gezegd naast) IntelligentFood BV staat een coöperatie die alle participanten inzage geeft in product, proces & resultaat. Een gedeelte van de omzet gaat naar een stichting die nieuwe bomen aanplant.

Annemarie Oord is taalkundige en journalist en heeft inmiddels ruim 20 jaar ervaring als tekstschrijver en eindredacteur. Vanuit haar eigen bedrijf tekstbureau Tekstkracht voert ze vanuit Twente een variëteit aan schrijf- en interviewopdrachten uit voor duurzame bedrijven en partijen in de accountancybranche. Zij is partner-aandeelhouder in een bedrijf dat content ontwikkelt op het gebied van leefstijl en vitaliteit.

CIRCL College Tour #29: Let’s change the face of food waste!

Een gastcollege bij Circl van de ABN AMRO

Terug naar de collegebanken met CIRCL College Tour! In dit programma leer je alles over thema’s die relevant zijn voor de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Iedere maand nodigen we een expert, professor of visionair uit om een hoorcollege te geven over de wetenschappelijke ontwikkelingen van de toekomst.

Met in deze editie: Junion Hanenberg

Voedselproductiebedrijven doen redelijk hun best om geld te besparen door voedselverspilling en -verlies tegen te gaan. Grote productiebedrijven hebben circa 1 à 3 procent reststromen. Dat lijkt niet veel. Echter in absolute aantallen in liters of kilo’s kunnen deze procenten oplopen tot honderdduizenden kilo’s per jaar. Best veel dus. Echter niet voor de productiebedrijven zelf. Hun core business is produceren en niet het tegengaan van voedselverspilling. Bovendien worden de reststromen bijna altijd in de kostprijs aan de klant doorberekend, “want dat doen we altijd al zo.”

Tijdens dit college geeft Junion handvatten over hoe je een organisatie kunt opzetten naast dit soort voedselproductiebedrijven. Een organisatie die voor alle betrokkene waarde creëert. En vooral hoe je partijen voor je doel kunt motiveren, winnen en uiteindelijk binden.

Junion Hanenberg, oprichter van IntelligentFood en Docent Marketing aan de Hogeschool Rotterdam, zal ons in dit college meenemen in hoe hij een circulaire onderneming is gestart om voedselverspilling het hoofd te bieden. Het moet anders kunnen. Heel anders. Maar waar begin je?

Hallo daar!