DE WINSTVERDELING BIJ INTELLIGENTFOOD.

Wist je dat 40% van onze winst wordt verdeeld onder onze partners? Dit zijn onze leveranciers van reststromen en professionals die samen met ons nieuwe producten ontwikkelen. Daarnaast zijn onze leveranciers en ontwikkelaars tevens co-creator en co-owner van de producten die wij ontwikkelen. “Hoe dan?” zou je denken. Dat en meer zaken met betrekking tot de winstverdeling leggen we op deze pagina uit.

De structuur van IntelligentFood ligt ietwat gecompliceerd. Zo hebben wij naast de reguliere BV ook een coöperatie opgericht en zullen wij in de toekomst ook een stichting in het leven roepen! De BV is een investeringsvehikel, de coöperatie is het samenwerkingsvehikel en de stichting zorgt voor een stuk borging van onze milieu en maatschappelijke doelstellingen.

Alle werkzaamheden vinden in de coöperatie plaats en alle intellectuele eigendomsrechten bevinden zich in onze BV.  De winst die in IntelligentFood Cooperatie UA wordt gegenereerd, wordt verdeeld onder 3 ledengroepen. Dit zijn de zogeheten A, B en C-leden van de coöperatie. Door alle betrokken partijen samen te laten werken via de coöperatie verdelen we zowel de risico’s als de winst! Dit is een van de basis gedachten van de circulaire economie.

A-leden
Ten eerste zijn er A-leden. Dit zijn de medewerkers in dienst van onze coöperatie. Dit is het team dat zich bezighoudt met het ontwikkel-, productie- en verkoopproces. Het winstaandeel van A-leden ofwel de medewerkers in onze coöperatie bedraagt 10%. Deze 10% wordt onder de medewerkers verdeeld op basis van het aantal gewerkte dagen/jaren in onze coöperatie. Wij zijn van mening dat iedereen in de organisatie moet meedelen in de winsten van de organisatie.

B-leden
Ten tweede hebben we het B-lidmaatschap van de coöperatie. Op dit moment is er slechts een B-lid, onze BV.  B-leden zijn leden die met geld hebben geïnvesteerd in de coöperatie van IntelligentFood. Zij hebben startkapitaal verstrekt en delen op deze manier voor 40% mee in de winstverdeling.

C-leden
De derde en tevens laatste categorie partner die de waardeketen compleet maakt zijn de C-leden. Dit zijn de leveranciers van reststromen maar ook professionals die met tijd in de coöperatie investeren. Samen met deze ondernemers en bedrijven ontwikkelen wij onze producten. Naast het gratis aanleveren van reststromen regelen de leveranciers ook de opslag en het vervoer van de producten! Onder deze leden wordt 40% van de winst verdeeld naar rato van de toegekende waarde van hun investering.

Naast bovengenoemde leden is ook het volgende in de statuten van de coöperatie vastgelegd.

Het bestuur van de coöperatie bepaalt of en hoeveel winst aan de leden wordt uitgekeerd. Echter, wanneer er winst wordt uitgekeerd dient 10% aan onze stichting te worden uitgekeerd.

De stichting heeft als doelstellingen: Het compenseren van onze CO2 uitstoot en het verbeteren van onze directe natuurlijke en maatschappelijke omgeving.

Wij vinden dit zo belangrijk dat wij dit in onze onafhankelijke stichting borgen.

Hieronder vind je de huidige winstverdeling van IntelligentFood in een oogopslag:

Circulaire bedrijven maken meer winst, maar op de lange termijn.

Voedselverspilling is een complex probleem. Wij hebben een oplossing.

Het belang van voedselverspilling tegengaan.