ONS BUSINESSMODEL COMPLEX?

Het tegengaan van voedselverspilling is een complex probleem. Als het eenvoudig was, was dit probleem al lang de wereld uit geholpen.

Echter tot de dag van vandaag wordt wereldwijd 1/3 van al het eten dat voor mensen wordt geproduceerd, verspild.

Voor dit complex probleem heeft IntelligentFood een oplossing bedacht. Een circulair businessmodel gebaseerd op ketenoverschrijdende samenwerking tussen verschillende bedrijven.

Ken jij het verschil tussen een lineair en een circulair bedrijfsmodel? 

Het ouderwetse lineaire model heeft de neiging om zich te richten op het ontginnen van grondstoffen en deze om te zetten in producten die later weer worden weggegooid. Het doel van het circulaire businessmodel is om nieuwe manieren uit te vinden waarop afval om kan worden gezet naar grondstoffen om hier vervolgens duurzame producten van te creëren.

Het belangrijkste verschil is dat de lineaire economie zich richt op buy, use en waste terwijl de circulaire economie zich richt op het hergebruiken van afval. De horizon van beide zijn verschillend. Circulaire bedrijven richten zich vaker op de lange termijn en creëren meerdere levenscycli van een product. Lineaire bedrijven richten zich vaker op korte termijn aspecten zoals inkoop en verkoop. Ook zien we dat bij consumenten de vraag naar duurzaamheid toeneemt.

Een businessmodel ontwikkelen dat circulair is en succesvol is geen sinecure. Ons businessmodel is mede gebaseerd op de theorie uit het artikel ‘The TransformaTive businessmodel by kavadias‘. Het laat zien dat IntelligentFood vijf van de zes sleutelkenmerken van een transformatief bedrijfsmodel heeft, wat betekent dat ons potentieel om de voedselproductie-industrie te transformeren groter is dan dat van de meesten.

Ons businessmodel is niet onopgemerkt gebleven. Lees hier wat de ABNAMRO bank van ons model vindt.

Circulaire bedrijven maken meer winst, maar op de lange termijn.

Winst maken met verspild voedsel. Dat kan goed samen.

Het belang van voedselverspilling tegengaan.